09139606422 info@isigate.com

 تز های علوم انسانی در حوزه با آب حمایت می شود

مدیرکل دفتر آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو گزارش داد که از  تز های علوم انسانی در حوزه با آب حمایت می شود

وی با اشاره به حمایت این وزارت خانه از پایان نامه های رشته های علوم انسانی گفت: طرح هایی که صنعت و آب  به آن نیاز دارد، فقط  منوط طرح های فنی و مهندسی نیستند.

همچنین  صنعت آب و برق در موضوعات حقوق آب، مدیریت منابع آب و آموزش نیاز دارد متخصصان علوم انسانی به کمک وزارت نیرو بیایند تا جامعه را از نظر فرهنگی آماده کنند و استفاده بهینه و مطلوبی از آب و برق داشته باشند.

وی افزود: مسایل حقوقی آب، مدیریت منابع آب از مسایل بسیار مهمی است که ما خیلی به آنها توجه نکرده ایم، این مسایل موضوعات روز صنعت آب برق و کشور هستند که در کنار مسایل فنی مطرح اند و دانشگاه ها می توانند دراین زمینه کار کنند.

پژوهشگاه نیرو، موسسه تحقیقات آب و شرکت های مادر تخصصی در صنعت آب و برق از پایان نامه هایی که در جهت رفع نیاز حوزه آب برق باشد حمایت می کنند.

برهمین اساس تفاهم نامه هایی را با دانشگاه ها امضاء کرده اند که اگر پروژه ای در این زمینه امضاء شود، آن  شرکت و موسسه حمایت  هایی را انجام دهند.

 

 

Show Buttons
Hide Buttons