09139606422 info@isigate.com

اعمال ناقص نظرات سردبیر و داوران مقالات

اگر اصلاحات موردنظر سردبیر و داوران را به صورت کامل اعمال نکنیم، مقاله ما مردود خواهد شد. اعمال ناقص نظرات سردبیر و داوران یعنی اینکه بعضی از نظرات آنها را در بازنگری مقاله در نظر نگیریم. حالت دیگر این است که این نظرات را به صورت ناقص یا سطحی اعمال بکنیم به شکلی که دغدغه مطرح شده به صورت کامل پاسخ داده نشود (مانند مثال قبل). توجه کنیم که اعمال کامل نظرات داوران و سردبیر به این معنی نیست که با هرچه که آنها گفته‌اند موافقت کنیم و آن‌را عینا انجام بدهیم. خیلی مواقع ممکن است که دو داور نظرات متناقضی داشته باشند. مثلا یکی گفته باشد که یک مطلب را باید اضافه کنیم و یکی بگوید که باید آنرا حذف کنیم. آنچه که مهم است این است که در بازنگری مقاله، به تمامی این نظرات توجه کنیم و آنها را در نظر بگیریم. معمولا در اعمال یک نظر سه حالت ممکن است پیش بیاید. حالت اول این است که با آن نظر موافق هستیم و آن‌را به صورت کامل در مقاله اعمال می‌کنیم و حتما در نامه پاسخ به نظرات داوران و سردبیر توضیح می‌دهیم که در کجای مقاله و به چه شکلی این نظر اعمال شده است. حالت دوم زمانی‌ است که با بخشی از نظر موافق هستیم. در این حالت، مقاله را بر آن اساس بازنگری می‌کنیم و در نامه پاسخ به نظرات دقیقا توضیح می‌دهیم که چگونه بخشی از این نظر را اعمال کرده‌ایم و توضیح می‌دهیم که چرا فقط با بخشی از این نظر موافق هستیم. حالت سوم این است که با آن نظر کاملا مخالف هستیم. در این حالت باید بسیار دقیق و کامل مستدل در نامه پاسخ به نظرات توضیح دهیم که به چه دلیل اعمال این نظر را در مقاله لازم نمی‌دانیم.

نمونه نادرست

فرض کنید که در این مقاله ما در زمینه تاثیر فنون مذاکره بر عملکرد مالی شرکتهای نفتی، یکی از نظرات داوران به شکل زیر مطرح شده است.

"در بخش طراحی تحقیق، سطح تحلیل مشخص نیست. به همین دلیل، نیاز است که نویسندگان توضیح دهند که نمونه مورد بررسی آنها چیست و چگونه آن‌را انتخاب کرده‌اند."

حال اگر در پاسخ به این نظر (که با آن کاملا موافق هستیم) توضیح بدهیم در مقاله که نمونه آماری ما از شرکتهای نفتی انتخاب شده است. دلیل این انتخاب این بوده است که مذاکره نقش مهمی در عقد قراردادهای نفتی دارد و توضیح دهیم که نمونه ما بر اساس انتخاب تصادفی از بین شرکتهایی بوده که حداقل ۵ سال سابقه عقد قراردادهای بین‌المللی را داشته‌اند، این پاسخ قاعدتا در دور بعدی برای داور قانع‌ کننده و کافی نیست و به احتمال زیاد مقاله ما مردود خواهد شد.

ریشه یابی و تکنیک رفع ایراد

برای اینکه نظرات داوران و سردبیر را به صورت کامل اعمال کنیم، قدم اول این است که مطمئن شویم این نظرات را به صورت صحیح، کامل و عمیق فهمیده‌ایم. در قدم بعدی، باید تلاش کنیم که جدای از اینکه کدام ‌یک از داوران سردبیر این نظر را داده است، نظرات را به ترتیب از موارد زیربنایی تا روبنایی دسته‌بندی کنیم. نظرات زیربنایی آنهایی هستند که به مبانی نظری پژوهش، مسایل روش‌شناسی و نوآوریهای مقاله ارتباط دارند. نظرات روبنایی‌تر مثلا ناظر به این هستند که فلان مطلب خوب توضیح داده نشده یا فلان مطلب اضافی است. بعد از این کار باید نظرات را تحلیل کنیم تا ببینیم که با کدام‌یک از نظرات کامل موافقیم، با کدام تا حدی موافقیم و با کدام موافق نیستیم و سپس به ترتیب از نظرات عمیق و بنیادی‌تر شروع کنیم و آنها را اعمال کنیم تا به مرور به نظرات روبنایی‌تر برسیم. اصل کلی در بازنگری مقاله این است که تا می‌توانیم باید نشان دهیم که با دقت و عمق کافی تمامی نظرات را لحاظ کرده‌ایم. همیشه باید دقت کنیم که اعمال نظرات (مخصوصا نظرات بنیادین) نباید باعث شود که در مقاله دچار تناقض شویم یا حرف اصلی مقاله را بیان نکنیم.

نمونه اصلاح شده و درست

در این مثال، عملا داور دو مساله مهم را مطرح کرده است. یکی تعیین سطح تحلیل و دیگری نمونه‌گیری. اما اگر دقت کنیم، نکته مساله دوم عمدتا تکمیل مساله اول است (از این رو عبارت "به همین دلیل" به کار رفته است). یعنی داور معتقد است که مساله اصلی تعیین سطح تحلیل است. مثلا اگر ما ۴۰ شرکت نفتی را انتخاب کرده‌ایم و در هر شرکت ۲ قرارداد (یعنی جمعا ۸۰ قرارداد) را مبنای بررسی قرار داده‌ایم که ببینیم چگونه فنون مذاکره بر محتوای قرارداد تاثیر گذاشته و بعدا این قرارداد منجر به بهبود عملکرد مالی شرکت شده، سوالی که مطرح است این است که آیا نمونه آماری ما ۴۰ است یا ۸۰؟ اگر کمی دقت کنیم، می‌بینیم که سطح بعضی از متغیرهای تحقیق ما مانند محتوای قرارداد با متغیرهای دیگر مانند عملکرد مالی شرکت متفاوت است. یعنی مساله ما دو سطح تحلیل (سطح سازمان و سطح قرارداد) دارد. لذا نمونه‌گیری ما باید با توجه به این دو سطح انجام شود. یعنی اینکه اگر از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب می‌کنیم هم باید ۴۰ شرکت را به صورت تصادفی انتخاب کنیم و هم در داخل هر شرکت، ۲ قرارداد را به صورت تصادفی انتخاب کنیم. پس همانطور که می‌بینیم اول باید نظر بنیادی‌تر (مساله سطح تحلیل) را حل کنیم، و سپس به تبیین مساله روبنایی‌تر (نحوه نمونه‌گیری) بپردازیم.

Show Buttons
Hide Buttons