09139606422 info@isigate.com

حمایت وزارت علوم از طرح های ICT

 تدوین آیین نامه حمایت از پژوهش‌های کاربردی حرفه‌ای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس تصمیم شورای فنی و اجرای وزارت ICT در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد تا این آیین نامه اجرایی توسط معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه و پژوهشگاههای تابعه تدوین و اطلاع رسانی شود.

همچنین مقرر شد معاونت نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز سازوکارهای تامین مالی طرح ها را تعیین و ابلاغ کند.

حمایت از پژوهش‌های کاربردی حرفه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب دو نوع حمایت تعریف شده است به نحوی که محصولات سخت افزاری و یا نرم افزاری با ارزش در صورتی که مراحل ورود به بازار را طی کنند و برای توسعه محصول و کسب استانداردهای کیفی نیاز به فعالیت‌های تحقیق و توسعه جدید داشته باشند، مورد حمایت قرار می گیرند.

در این راستا، یکی از راه های جبران بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت های متقاضی، پرداخت تسهیلات وجوه اداره شده با سود و کارمزد، تا حد نصف سود بانکی مصوب خواهد بود.

یکی دیگر از راه های حمایت از این پژوهش های کاربردی، همکاری های مشترک با پژوهشگاه های تابعه وزارت ارتباطات است.

در این حالت تشکیل شورای راهبری این طرح که متشکل از نمایندگان شرکت مربوطه، پژوهشگاه ذیربط، نهاد بهره بردار و متخصصان مستقل است، امور تخصصی و بازاریابی طرح را تا دستیابی به دانش و محصول نهایی دنبال خواهند کرد.

در حالت دوم وزارت ارتباطات هم تا حد ۵۰ درصد از هزینه تحقیقاتی را به صورت سرمایه‌گذاری مشترک متقبل شده و در مالکیت مادی و معنوی طرح سهیم خواهد شد.

Show Buttons
Hide Buttons