09139606422 info@isigate.com

اولویت های پژوهشی مورد نیاز موزه علوم و فناوری منتشر شد

موزه علوم و فناوری اولویت های پژوهشی خود در سال ۹۵ را در سامانه این موزه منتشر کرد.

به گزارش وبسایت مقاله نویسی ISi20  به نقل از مهر، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان می توانند از طریق مراجعه به سامانه اینترنتی از اولویت های پژوهشی موزه علوم و فناوری در سال ۹۵ آگاه شوند.

موزه علوم و فناوری، نهادی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری است که به طور گسترده در زمینه معرفی سیر تحول علم و فناوری و گسترش سواد علمی- فناورانه از طریق ترویج علم فعالیت می کند.

مأموریت های اصلی این موزه شامل حفاظت از میراث علمی کشور با بازسازی و نمایش فناوری های بومی و دستاوردهای دانشمندان ایران و اسلام و ارائه مفاهیم علمی در فضایی جذاب و مفرح به منظور یاددهی اثربخش علوم و فناوری در قالب آموزش غیر رسمی به بازدیدکنندگان است.

در راستای کیفیت بخشی به مأموریت های یادشده از طریق جلب مشارکت و بهره گیری از تجربیات ارزشمند نخبگان، اندیشمندان و دانشمندان فرهیخته کشور، این موزه اقدام به تهیه و انتشار فهرستی از زمینه ها و عنوان های پژوهشی مورد نیاز خود کرده است.

این عنوان ها از پژوهش تا طراحی و ساخت آثار نمایشی - تعاملی مورد نیاز موزه را در برمی گیرد.

Show Buttons
Hide Buttons